RECURSOS

Neste apartado podemos descargar unha Guía do alumnado sobre hábitos y técnicas de estudio, dirixida preferentemente ao alumnado de FPB, realizada por Ainhoa Castelo Vieites, Eva Villar García e Mª Inmaculada Villar Mariño, alumnas do Máster de Secundaria da USC 2018/19.

Berta Varela García, alumna do Máster de Secundaria da USC 2014/15, desenvolveu un Proxecto de Intervención Educativa en Habilidades Sociais ao alumnado de Formación Profesional Básica, do que se poden consultar os anexos a continuación.

Neste apartado temos unha Guía de Itinerarios formativos na Formación Profesional e unha Guía de recursos para o traballo, realizadas por Andrés Blasco Arnáiz, Mercedes Vilar Álvarez, Marta Valcárcel Rubinos, alumnos do Máster de Secundaria da USC 2015/16.

Cristina Rubio de Blas, alumna do Máster de Secundaria da USC 2017/18, deseñou e impartiu una unidade didáctica sobre Ciberbullying, baseada nunha presentación Powerpoint que podemos consultar a continuación.

Neste apartado podemos descargar un Protocolo de actuación ante problemas de ansiedade, dirixido preferentemente ao profesorado e aos titores/as, realizado por Alba Freitas Míguez, Miriam Otero Aguete e Iván Piñeiro Otero, alumnos do Máster de Profesorado de Secundaria da USC 2021/22.