Procedemento de Avaliación, Recoñecemento e Acreditación de Competencias Profesionais (ARA)

Programa cofinanciado polo Ministerio de Educación y Formación Profesional no marco do Programa de Cooperación Territorial “Plan De Formación Profesional Para El Crecimiento Económico y Social y La Empleabilidad”, e pola Unión Europea-NextGenerationEU.


PÁXINA PRINCIPAL DO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS:

http://www.edu.xunta.gal/fp/acredita

CORREO ELECTRÓNICO DO DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO:

acreditacion.cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.gal

IMPORTANTE: No correo faga unha breve descrición que nos permita identificar a súa dúbida.