Ir o contido principal

Concurso Eduemprende Idea 2017

Concurso Eduemprende Idea 2017

Convocatoria do concurso Eduemprende Idea 2017, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Requisitos:

•    Dirixido ao alumnado de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia.
•    Presentación dun proxecto, resumo executivo e elevator pitch.
•    A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

Premios:

•    Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
•    Asesoramento técnico do IGAPE.
•    Dotación económica para cada modalidad (Modalidade A: ciclos de grao superior Modalidade B: ciclos de grao medio)

1º premio: 3.000 euros
2º premio: 2.000 euros                                               
3º premio: 1.000 euros

Información:

Poñerse en contacto con Yolanda Carbia (coordinadora de emprendemento do CIFP Politécnico de Santiago) e no DOG do 17 de abril de 2017 e en www.edu.xunta.es.

                                                          

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en oito familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais