Ir o contido principal

Recursos

Neste apartado podemos descargar unha Guía do alumnado sobre hábitos y técnicas de estudio, dirixida preferentemente ao alumnado de FPB, realizada por Ainhoa Castelo Vieites, Eva Villar García e Mª Inmaculada Villar Mariño, alumnas do Máster de Secundaria da USC 2018/19.

Descargar

Berta Varela García, alumna do Máster de Secundaria da USC 2014/15, desenvolveu un Proxecto de Intervención Educativa en Habilidades Sociais ao alumnado de Formación Profesional Básica, do que se poden consultar os anexos a continuación.

Descargar

Neste apartado temos unha Guía de Itinerarios formativos na Formación Profesional realizada por Andrés Blasco Arnáiz, Mercedes Vilar Álvarez, Marta Valcárcel Rubinos, alumnos do Máster de Secundaria da USC 2015/16.

Descargar

Neste apartado temos unha Guía de recursos para o traballo realizada por Andrés Blasco Arnáiz, Mercedes Vilar Álvarez, Marta Valcárcel Rubinos, alumnos do Máster de Secundaria da USC 2015/16.

Descargar

Cristina Rubio de Blas, alumna do Máster de Secundaria da USC 2017/18, deseñou e impartiu una unidade didáctica sobre Ciberbullying, baseada nunha presentación Powerpoint que podemos consultar a continuación.

Descargar

Neste apartado podemos descargar un Protocolo de actuación ante problemas de ansiedade, dirixido preferentemente ao profesorado e aos titores/as, realizado por Alba Freitas Míguez, Miriam Otero Aguete e Iván Piñeiro Otero, alumnos do Máster de Profesorado de Secundaria da USC 2021/22.

Descargar

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en oito familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais