Ir o contido principal

Oferta Formativa

CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO

VISITA VIRTUAL

 

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

FOLLETO

 
 • CM Instalacións eléctricas e automáticas (Ordinario / Adultos a distancia)
 • CM Instalacións de telecomunicacións (Ordinario)
 • CS Sistemas electrotécnicos e automatizados (Ordinario / Dual)
 • CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos (Ordinario / Dual / Adultos a distancia)
 • CS Automatización e robótica industrial (Ordinario / Adultos a distancia)
 • CS Mantemento electrónico (Ordinario / Dual)
 • Curso de especialización Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación

ENERXÍA E AUGA

FOLLETO

 
 • CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas (Dual)

FABRICACIÓN MECÁNICA

FOLLETO

 
 • CM Soldadura e caldeiraría (Ordinario / Adultos presencial)
 • CS Construcións metálicas (Ordinario / Dual)

INSTALACIÓN E MANTEMENTO

FOLLETO

 
 • CS Mecatrónica industrial (Ordinario / Dual)

MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

FOLLETO

 
 • FPB Carpintería e moble (Ordinario)
 • CM Carpintaría e moble (Ordinario / Dual)
 • CM Procesamento e transformación de madeira (Dual)
 • CS Deseño e amoblamento (Ordinario / Adultos a distancia / Dual)

QUÍMICA

FOLLETO

 
 • CM Operacións de laboratorio (Ordinario)
 • CS Laboratorio de análise e de control de calidade (Ordinario / Adultos presencial / Dual)

SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE

FOLLETO

 
 • CS Química e saúde ambiental (Ordinario)

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

FOLLETO

 
 • CM Carrozaría (Ordinario / Dual)
 • CM Electromecánica de vehículos automóbiles (Ordinario)
 • CS Automoción (Ordinario /Adultos Presencial)
 • Curso de Especialización Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos

 

 

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en oito familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais