Ciclos Formativos

Oferta de FP (Curso 2021/2022)

Na seguinte ligazón podes atopar para o curso 2021/2022 a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario —grao profesional básico, grao medio e grao superior—, a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia, en centros públicos.

Concretamente, a continuación mostramos a oferta de formación profesional do CIFP Politécnico de Santiago, confirmada ata o momento, para o vindeiro curso académico 2021/2022 (todavía falta a confirmación dos cursos de especialización):

 

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMELE01 CM Instalacións eléctricas e automáticas Réxime Ordinario de Mañá
ZMELE01 Réxime de Adultos a Distancia
CMELE02 CM Instalacións de telecomunicacións Réxime Ordinario de Mañá
CSELE01 CS Sistemas electrotécnicos e automatizados Réxime Ordinario de Mañá e Dual
CSELE02 CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos Réxime Ordinario de Mañá e Dual
ZSELE02 Réxime de Adultos a Distancia
CSELE03 CS Automatización e robótica industrial Réxime Ordinario de Mañá
ZSELE03 Réxime de Adultos a Distancia
CSELE04 CS Mantemento electrónico Réxime Ordinario de Mañá
FAMILIA PROFESIONAL DE ENERXÍA E AUGA
Código Ciclo Formativo Réxime
MENA01 CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas Réxime Dual
FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMFME02 CM Soldadura e caldeiraría Réxime Ordinario de Mañá
ZMFME02 Réxime de Adultos Presencial
CSFME02 CS Construcións metálicas Réxime Ordinario de Mañá e Dual
FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO
Código Ciclo Formativo Réxime
SIMA03 CS Mecatrónica Industrial Réxime Ordinario de Tarde e Dual (Ano 2020)
FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA
Código Ciclo Formativo Réxime
CBMAM CF FP Básica Carpintaría e moble Réxime Ordinario
CMMAM01 CM Carpintaría e moble Réxime Ordinario de Mañá
CMMAM03 CM Procesamento e Transformación da Madeira Réxime Dual
CSMAM01 CS Deseño e amoblamento Réxime Ordinario de Mañá e Dual
ZSMAM01 Réxime de Adultos a Distancia
FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMQUI02 CM Operacións de Laboratorio Réxime Ordinario de Mañá
CSQUI01 CS Laboratorio de análise e de control de calidade Réxime Ordinario de Mañá e Dual
ZSQUI01 Réxime de Adultos Presencial
FAMILIA PROFESIONAL DE SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE
Código Ciclo Formativo Réxime
CSSEA04 CS Química e saúde ambiental Réxime Ordinario de Tarde
FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
Código Ciclo Formativo Réxime
CMTMV01 CM Carrozaría Réxime Ordinario de Mañá e Dual
CMTMV02 CM Electromecánica de vehículos automóbiles Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSTMV01 CS Automoción Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2019)
ZSTMV01 Réxime de Adultos Presencial

 

 

Share this post