Ir o contido principal

Ciclos Formativos

Oferta de FP (Curso 2021/2022)

Na seguinte ligazón podes atopar para o curso 2021/2022 a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario —grao profesional básico, grao medio e grao superior—, a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia, en centros públicos.

Concretamente, a continuación mostramos a oferta de formación profesional do CIFP Politécnico de Santiago, confirmada ata o momento, para o vindeiro curso académico 2021/2022 (todavía falta a confirmación dos cursos de especialización):

 

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
CódigoCiclo FormativoRéxime
CMELE01CM Instalacións eléctricas e automáticasRéxime Ordinario de Mañá
ZMELE01Réxime de Adultos a Distancia
CMELE02CM Instalacións de telecomunicaciónsRéxime Ordinario de Mañá
CSELE01CS Sistemas electrotécnicos e automatizadosRéxime Ordinario de Mañá e Dual
CSELE02CS Sistemas de telecomunicacións e informáticosRéxime Ordinario de Mañá e Dual
ZSELE02Réxime de Adultos a Distancia
CSELE03CS Automatización e robótica industrialRéxime Ordinario de Mañá
ZSELE03Réxime de Adultos a Distancia
CSELE04CS Mantemento electrónicoRéxime Ordinario de Mañá
FAMILIA PROFESIONAL DE ENERXÍA E AUGA
CódigoCiclo FormativoRéxime
MENA01CM Redes e Estacións de Tratamento de AugasRéxime Dual
FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA
CódigoCiclo FormativoRéxime
CMFME02CM Soldadura e caldeiraríaRéxime Ordinario de Mañá
ZMFME02Réxime de Adultos Presencial
CSFME02CS Construcións metálicasRéxime Ordinario de Mañá e Dual
FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO
CódigoCiclo FormativoRéxime
SIMA03CS Mecatrónica IndustrialRéxime Ordinario de Tarde e Dual (Ano 2020)
FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA
CódigoCiclo FormativoRéxime
CBMAMCF FP Básica Carpintaría e mobleRéxime Ordinario
CMMAM01CM Carpintaría e mobleRéxime Ordinario de Mañá
CMMAM03CM Procesamento e Transformación da MadeiraRéxime Dual
CSMAM01CS Deseño e amoblamentoRéxime Ordinario de Mañá e Dual
ZSMAM01Réxime de Adultos a Distancia
FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA
CódigoCiclo FormativoRéxime
CMQUI02CM Operacións de LaboratorioRéxime Ordinario de Mañá
CSQUI01CS Laboratorio de análise e de control de calidadeRéxime Ordinario de Mañá e Dual
ZSQUI01Réxime de Adultos Presencial
FAMILIA PROFESIONAL DE SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE
CódigoCiclo FormativoRéxime
CSSEA04CS Química e saúde ambientalRéxime Ordinario de Tarde
FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
CódigoCiclo FormativoRéxime
CMTMV01CM CarrozaríaRéxime Ordinario de Mañá e Dual
CMTMV02CM Electromecánica de vehículos automóbilesRéxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSTMV01CS AutomociónRéxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2019)
ZSTMV01Réxime de Adultos Presencial

 

 

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en oito familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais