Acreditación de Competencias


Acreditación de competencias. Información 2020

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa cualificación procede a convocar o proceso de acreditación de competencias profesional adquiridas a través da experiencia laboral para o ano 2020.

Orde de convocatoria:

Orde do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

Descargar Orde de Convocatoria

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191212/AnuncioG0534-031219-0001_gl.pdf

Relación de unidades de competencia e prazas obxecto de acreditación

Anexo I:

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8540

Criterios de prioridade

Baremo para determinar a orde de prioridade na admisión de solicitantes, cando existan máis persoas candidatas que prazas.

Anexo IV:

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8542

Calendario previsto para o desenvolvemento do procedemento de acreditación

O desenvolvemento do procedemento de acreditación de competencias axustarase ao seguinte calendario:

Ver calendario:

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8539

Acreditación de competencias. Solicitudes e inscrición 2020:

http://www.edu.xunta.es/fp/solicitudes-incricion-acreditacion-2020

Pódese consultar toda a información no seguinte enderezo:

http://www.edu.xunta.es/fp/convocatoria-2020-acreditacion

Share this post