Acreditación 2019


ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

DOG Núm. 238 Venres, 14 de decembro de 2018:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181214/AnuncioG0534-071218-0001_gl.pdf

Novidades importantes:  As solicitudes teñen presentarse  mediante a sede electrónica da Xunta de Galicia. No seguinte enderezo podes consultar toda a información relacionada con solicitudes e inscrición:

https://www.edu.xunta.es/fp/solicitudes-incricion-acreditacion-2019

Pode consultar toda a información no seguinte enderezo:

https://www.edu.xunta.es/fp/convocatoria-2019-acreditacion

 Aplicación informática de xestión do procedemento:

https://www.edu.xunta.es/acreditacion

Share this post