Nova experiencia no CIFP Politécnico de Santiago

O alumnado do ciclo superior de Deseño e Amoblamento do CIFP Politécnico de Santiago elaborou o trimestre pasado mobiliario de plástico reciclado cunha impresora 3D modelo Delta, xigante, non industrial. Comeza así un dos proxectos máis ambiciosos do centro nos últimos anos, que prevé completar este semestre, coa capacidade de producir elementos complementarios de mobiliario impresos en cerámica.

Fonte: Joel Gómez (La Voz de Galicia)
Fotografía: Sandra Alonso

Share this post