Información Xeral

Información Xeral de Probas Libres

PROBAS LIBRES para a obtención de títulos FP (LOE)

Publicación da convocatoria para o curso 2017-18

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional.