Formación e Orientación Laboral

Departamento de Formación e Orientación Laboral

O PAPEL DOS SINDICATOS NAS EMPRESAS

Charlas Departamento de FOL

Os días 9,14 e 15 de febreiro,  terán lugar no Salón de actos do centro, unhas charlas organizadas polo Departamento de Formación e Orientación Laboral sobre: O PAPEL DOS SINDICATOS NAS EMPRESAS.

Charlas: O papel dos sindicatos na negociación colectiva

Charlas: O papel dos sindicatos na negociación colectiva

Os días 7,8 e 9 de abril terán lugar no Salón de actos do centro, unhas charlas organizadas polo Departamento de Formación e Orientación Laboral sobre:

- O papel dos sindicatos na negociación colectiva