COVID-19


O Plan de Continxencia do centro educativo CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun gromo que supoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro.

Preme sobre a seguinte ligazón para acceder ao documento.

 

 
 
 
 

 

 

Share this post