Ir o contido principal

COVID-19


Suspensión da actividade lectiva presencial

Seguindo as instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, queda suspendida todo tipo de actividade lectiva regulada no CIFP Politécnico de Santiago a partir do luns, 16 de marzo.

O profesorado titorizará e atenderá ao alumnado por medios non presenciais: telefónicos, telemáticos, ou doutra índole como, por exemplo, a Aula Virtual.

Para estar informados puntualmente remitimos á páxina da Consellería de Educación.

Moitas grazas pola súa comprensión.

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en oito familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais