Ir o contido principal

Lugar de realización da ABAU

O alumnado procedente do CIFP Politécnico de Santiago realizará a ABAU na Facultade de Químicas, Campus Sur, Santiago

O alumnado que só se examine da parte voluntaria e non teña erros na súa matrícula pode presentarse no momento de realizar os exames correspondentes.

O alumnado que detecte algún erro na súa matrícula da ABAU deberá comunicarllo ao presidente/a da correspondente comisión delegada na hora da presentación (de 9.00 a 10.00 horas do día 7 de xuño), mediante unha solicitude no formulario oficial que estará a disposición do alumnado na sede da comisión delegada. Unha vez finalizada a hora de presentación do primeiro día das probas, non se permitirá ningún cambio.

 
 
 
 

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en sete familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais