Ir o contido principal

Departamento de Orientación


Acceso a ciclos medios desde a Formación Profesional Básica

O 25 de xuño abriuse o prazo para solicitar a admisión en ciclos formativos, que remata o día 8 de xullo, ás 13:00 horas.

Podes consultar a información completa na página de FP nos seguintes enlaces:

A solicitude realizase mediante o asistente informático vía web,

Enlace para a solicitude: http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-2020-servizos-en-lina

Neste enlace atopas instruccións de como realizala e vídeo explicativo. A aplicación avisará unha vez cuberta a solicitude se é necesario adxuntar documentación e nese caso debe facerse dentro do prazo establecido, senón darase a solicitude por non presentada.

A oferta de ciclos para o curso 2020-21 podes consultala no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2020-2021


Título profesional básico en Electricidade e electrónica

Preferencia para a admisión a todos os títulos de grao medio das familias profesionais de:

 • Edificación e obra civil
 • Electricidade e electrónica
 • Enerxía e auga
 • Fabricación mecánica
 • Industrias extractivas
 • Informática e comunicacións
 • Instalación e mantemento
 • Madeira, moble e cortiza
 • Marítimo-pesqueira
 • Química
 • Transporte e mantemento de vehículos

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en oito familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais