ANOS 2021 e 2020

Preme sobre as seguintes ligazóns para descargar os convenios asinados entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as diferentes empresas:

ANO 2021

- CM Procesamento e transformación da madeira coa colaboración da empresa Financiera Maderera S.A.
- CS Deseño e amoblamento coa colaboración da empresa Carpintería Ramón García S.A.
- CS Laboratorio de análise e control de calidade coa colaboración de varias empresas
- CS Construcións metálicas coa colaboración de varias empresas
- CM Redes e estacións de tratamento de augas coa colaboración da empresa Viaqua, Gestión integral de aguas de Galicia S.A.U.
- CM Carrozaría coa colaboración de varias empresas
- CS Sistemas de telecomunicación e informáticos coa colaboración da empresa Televés S.A.U.
- CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Eurostars Hotel Company, SLU

ANO 2020

CS Mecatrónica industrial coa colaboración da empresa Financiera Maderera S.A. e FORESA Industrias Químicas del noroeste S.A.

 ANO 2019

- CS Automoción coa colaboración das empresas: Alvaro Hermida, Autogándara, Automóviles Bango, Autos Patiño Noia, Bonaval Premium, Pérez Rumbao Car, Varela Motor, Yáñez, S.L.