Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior. Convocatoria 2016

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior. Convocatoria 2016

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e superior teñen por finalidade permitir ás persoas que non posúan a titulación requirida para o acceso, a posibilidade de continuaren formándose en ciclos de formación profesional.

Prema sobre a seguinte ligazón para acceder á información.

Share this post