Ir o contido principal

Oferta formativa Curso 2023-2024

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMELE01 CM Instalacións eléctricas e automáticas Réxime Ordinario de Mañá
ZMELE01 Réxime de Adultos a Distancia e Dual (1º curso)
CMELE02 CM Instalacións de telecomunicacións Réxime Ordinario de Mañá
CSELE01 CS Sistemas electrotécnicos e automatizados Réxime Ordinario de Mañá
ZSELE01 Réxime Dual (2º curso)
CSELE02 CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos Réxime Ordinario de Mañá
ZSELE02 Réxime de Adultos a Distancia
CSELE03 CS Automatización e robótica industrial Réxime Ordinario de Mañá
ZSELE03 Réxime de Adultos a Distancia
CSELE04 CS Mantemento electrónico Réxime Ordinario de Mañá
ZSELE04 Réxime Dual (1º e 2º curso)
CSELE51 ES Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación Réxime de Adultos a Distancia
FAMILIA PROFESIONAL DE ENERXÍA E AUGA
Código Ciclo Formativo Réxime
ZMENA01 CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas Réxime Dual (1º curso)
FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMFME02 CM Soldadura e caldeiraría Réxime Ordinario de Mañá
ZMFME02 Réxime de Adultos Presencial e Dual (1º curso)
CSFME02 CS Construcións metálicas Réxime Ordinario de Mañá
ZSFME02 Réxime Dual (1º e 2º curso)
FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO
Código Ciclo Formativo Réxime
CSIMA03 CS Mecatrónica Industrial Réxime Ordinario de Mañá (1º curso) e Tarde (2º curso)
ZSIMA03 Réxime Dual (1º curso)
FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA
Código Ciclo Formativo Réxime
CBMAM11 CF FP Básica Carpintaría e moble Réxime Ordinario de Mañá
CMMAM01 CM Carpintaría e moble Réxime Ordinario de Mañá
ZMMAM01 Réxime Dual (1º e 2º curso)
ZMMAM03 CM Procesamento e Transformación da Madeira Réxime Dual (1º curso)
CSMAM01 CS Deseño e amoblamento Réxime Ordinario de Mañá
ZSMAM01 Réxime de Adultos a Distancia e Dual (1º curso)
FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMQUI02 CM Operacións de Laboratorio Réxime Ordinario de Mañá
CSQUI01 CS Laboratorio de análise e de control de calidade Réxime Ordinario de Mañá
ZSQUI01 Réxime de Adultos Presencial e Dual (1º curso)
FAMILIA PROFESIONAL DE SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE
Código Ciclo Formativo Réxime
CSSEA04 CS Química e saúde ambiental Réxime Ordinario de Tarde
FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
Código Ciclo Formativo Réxime
CMTMV01 CM Carrozaría Réxime Ordinario de Mañá
CMTMV02 CM Electromecánica de vehículos automóbiles Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSTMV01 CS Automoción Réxime Ordinario de Mañá
ZSTMV01 Réxime Dual (1º curso)
CSTMV51 ES Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos Réxime Ordinario

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en oito familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais