Acreditación de Competencias - Convocatoria 2020


Novas datas para o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias. Convocatoria 2020

Publicada a Resolución do 26 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, sobre o restablecemento do procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na comunidade autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

Resolución do 26 de maio de 2020:

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8684

Pódese consultar esta información no seguinte enderezo:

http://www.edu.xunta.gal/fp/novas-datas-para-desenvolvemento-proceso-acreditacion-competencias-convocatoria-2020

Share this post