Área de Administración e Xestión

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

 

CALENDARIO DE AVALIACIÓN PREVISTO PARA O CURSO 2021-2022

FP BÁSICA de 1º Ano
 • 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de decembro), avaliación día 17, entrega de notas 21 de decembro.
 • 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 31 de marzo), avaliación día 31, entrega de notas 1 de abril.
 • 3ª Avaliación (Do 1 de abril ao 31 de maio), avaliación 31 de maio.
 • Avaliación final: 9 de xuño, entrega de notas 10 de xuño. Reclamacións 13 e 14 de xuño.
 • Avaliación extraordinaria: 23 de Xuño 2022, entrega de notas día 27. Reclamacións 28 e 29 de xuño.
FP BÁSICA de 2º Ano
 • 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de decembro), avaliación día 20, entrega de notas 21 de decembro.
 • 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 8 de abril), avaliación día 19, entrega de notas 20 de abril.
 • Recuperación (Do 20 de abril ao 21 de xuño).
 • Avaliación Final: 27 de xuño, entrega de notas día 28. Reclamacións 29 e 30 de Xuño.
 • FCT ordinaria: 25 de abril o 21 de xuño.
 • FCT extraordinaria: setembro 2022, inicio antes do 09 de setembro.
1º Curso de ciclos de réxime ordinario e réxime de persoas adultas
 • 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de decembro), avaliación día 17, entrega de notas 21 de decembro.
 • 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 31 de marzo), avaliación día 31 de marzo, entrega de notas 1 de Abril.
 • 3ª Avaliación (Do 1 de abril ao 9 de xuño), avaliación día 6, entrega de notas 7 de xuño.
 • Período de Recuperación (Do 10 ao 22 de xuño).
 • Avaliación final ciclos de 1º ano e modulares: 23 de xuño, entrega de notas 27 de xuño. Reclamacións 28 e 29 de xuño.
Ciclos de 2º Ano
 • Período da FCT de setembro: a ser posible, inicio antes do 10 de setembro.
 • 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de decembro), avaliación día 20, entrega de notas 21 de decembro.
 • Período da FCT de xaneiro: inicio 10 de xaneiro.
 • 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 28 de marzo), avaliación día 28 de marzo, entrega de notas 29 de marzo.
 • Período da FCT de marzo: do 4 de abril ao 20 de xuño.
 • Recuperación (do 29 de marzo ao 21 de xuño).
 • Avaliación final ciclos de 2º ano:27 de xuño , entrega de notas 28 de xuño. Reclamacións 29 e 30 de xuño
FP DUAL
 • 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de Decembro) Avaliación o 17 de Decembro
 • 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 31 de marzo), avaliación día 31 de marzo, entrega de notas 1 de Abril.
 • Inicio formación na empresa:
  • Automoción (3º ano) do 10 de Xaneiro ao 31 de agosto.
  • Mecatrónica industrial (FINSA) do 1 de Marzo ao 31 de agosto.
  • Procesamento e transformación da madeira (FINSA) do 1 de abril ao 31 de agosto.
  • Construcións metálicas (Varios) do 1 de abril ao 31 de agosto.
  • Sistemas de telecomunicacións e informáticos (Televes) 1 de abril ao 31 de agosto.
  • Deseño e amoblamento carpintería (Ramón García) do 1 de Marzo ao 31 de agosto.
  • Carrozaría (Varios) do 1 de abril ao 31 de agosto.
  • Laboratorio de análise e Control de Calidade (Varias) do 14 de Marzo ao 31 de agosto.
  • Redes e estacións de tratamento de augas 1 de abril ao 31 de agosto.
 • 3ª Avaliación: día 2 de setembro de 2022.
 • Avaliación final: día 8 de Setembro de 2022.

Prema sobre a seguinte ligazón para descargar o documento completo.

Probas Libres

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional.

Plan de Autoprotección

O Plan de Autoprotección serve de guía de actuación ante calquera emerxencia que poida acontecer no desenvolvemento da actividade académica.

Guía do PAS de nova incorporación

A presente guía é un dos documento do sistema de xestión de calidade dos Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia. Está elaborada segundo o modelo MD.71.ACP.01, dentro do procedemento PR.71.ACP acollemento do persoal.

Os seus obxectivos fundamentais son, proporcionar ao profesorado de nova incorporación toda a información que pode resultar de interese e axudar á unha rápida e fácil integración no CIFP, ademais de permitirnos darlle a benvida e desexar que a estancia entre nos resulte agradable e frutífera.

Secretaría

Información relacionada coa Secretaría do noso Centro.

Reserva de espazos (Só usuarios rexistrados)

Aplicación para a reserva de espazos ou franxas horarias para reunións (incluídas as telemáticas)