Novos Fondos, Revistas e Xornais

Novos fondos, revistas e xornais adquiridos para a Biblioteca

Número 462 da revista Investigación y Ciencia

Número 462 da revista Investigación y Ciencia correspondente ao mes marzo de 2015.

Número 461 da revista Investigación y Ciencia

Número 461 da revista Investigación y Ciencia correspondente ao mes febreiro de 2015.

Número 460 da revista Investigación y Ciencia

Número 460 da revista Investigación y Ciencia correspondente ao mes xaneiro de 2015.

Número 292 da revista AITIM

Número 292 da revista AITIM correspondente aos meses de novembro a decembro de 2014.

Audio-libros para a aprendizaxe do inglés

Adquisición de varios libros, co seu correspondente CD de audio e ordenados por niveis de dificultade, para a aprendizaxe do inglés.

Novos fondos para a Biblioteca correspondentes ás familias profesionais de Química e Madeira, Moble e Cortiza

Adquisición de varios libros para o seu depósito na Biblioteca do noso centro correspondentes ás familias profesionais de Química e Madeira, Moble e Cortiza.

Número 62 da revista Centro Zaragoza

Número 62 da revista Centro Zaragoza de Automoción correspondente aos meses de outubro a decembro de 2014.

Número 459 da revista Investigación y Ciencia

Número 459 da revista Investigación y Ciencia correspondente ao mes decembro de 2014.

Número 291 da revista AITIM

Número 291 da revista AITIM correspondente aos meses de setembro a outubro de 2014.

Número 458 da revista Investigación y Ciencia

Número 458 da revista Investigación y Ciencia correspondente ao mes de novembro de 2014.

Páxinas