Ir o contido principal

Eduga - Revista galega do ensino

Este traballo presenta o desenvolvemento dunha práctica de laboratorio pensada para afondar no coñecemento da cromatografía líquida de alta resolución entre o alumnado dos ciclos formativos da Familia Química. A través da súa realización, o alumnado poderá entender os fundamentos desta técnica e a súa aplicación á determinación de compostos orgánicos en mostras reais.

Dr. Jorge Eduardo Regueiro Tato
Dra. Rosa María Domínguez Grela
Profesores de Análise e Química Industrial
CIFP Politécnico de Santiago

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en sete familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais