Celebración de Actividade Formativa


"Finanzas para mortais"

Alumnado de 2º curso dos ciclos formativos do centro participa os días 9 e 16 de febreiro no programa Finanzas para Mortais 2021-22 da Consellería de Cultura, Educación e Universidade dentro do Convenio de colaboración entre dita Consellería e a Fundación da Universidade de Cantabria para o estudo e a investigación do sector financeiro (UCEIF) e o Banco Santander S.A. para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo  Eduemprende.

Este programa ten por obxecto, en dúas sesións de 90 minutos cada unha, fomentar o emprendemento e a cultura financeira como motores da innovación, a competitividade e o crecemento da economía. 

Share this post