"La casa"

Continuando coas nosas reunións do club, o luns 2 de marzo tivo lugar a cuarta reunión do curso 2019-20 na hora do descanso, na que falamos de La casa, de Paco Roca, historia autobiográfica na que o autor, tras a morte do seu pai, rememora as vivencias cos seus irmáns na casa que seu pai construiu.

Share this post